Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni
 
 
Nawigacja
.:Szkoła:.
  Strona Główna
  Historia Szkoły
  Nadanie imienia
  Patron
  Dokumenty szkoły
  EWD
  Rada Rodziców
  Współpraca z uczelniami
  Koncepcja pracy
  Misja szkoły
  Realizowane projekty
  Opieka profilaktyczna
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Biblioteka
  Plan lekcji
  Kalendarz
  Linki
  Webmaster
  Zapisy do Szkoły-druki
  Galeria

Dla uczniów
  Pedagog
  Dzwonki
  Gimbus
  Świetlica
  Zajęcia pozalekcyjne
  Regulamin ucznia
  Rzecznik Praw ucznia
  Wykaz Podręczników
  Gazetka Szkolna

Dla rodziców
  Działania profilaktyczne
  Procedury szkolne
  Poradnik dla rodziców dzieci 6 i 7 -letnich

Nauczyciele
  Ustawy i rozporządzenia
  Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego

Lutynia
  Historia
  Bitwa pod Lutynią
  Zabytki
  Ciekawostki
  Parafia
  Ośrodek zdrowia
  Poczta
  Firmy
  Gm. Miękinia
  OSP


Przyjaciele

Projekt podstawy programowej i ramowych planów nauczania
Aktualności
Szanowni Państwo !

Na stronie MEN oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zostały zamieszczone dwa projekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ramowe plany nauczania.

Od 30 listopada 2016r. można je zaopiniować w ramach prekonsultacji. Zachęcamy ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii w tym zakresie.Opinie można przesyłać mailem na poniższe adresy:

Podstawa programowa – e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl

Ramowe plany nauczania – e-mail: ramoweplany@men.gov.pl

Telefon kontaktowy: Departament Podręczników, Programów i Innowacji MEN, tel. 22 3474 792Po zakończeniu prekonsultacji, jeszcze w grudniu, projekty rozporządzeń podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ramowych planów nauczania będą skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. MEN przewiduje, że projekty rozporządzeń będą podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej w drugiej połowie lutego.

Kolejna dotacja na budowę naszej nowej szkoły!
Aktualności
4 dotacja do budowy kompleksu oświatowego w Lutyni – 1 miejsce na liście rankingowej


28 listopada Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której gmina Miękinia otrzyma 2,5 mln złotych dotacji na budowę żłobka w Lutyni.
Dotacja pochodzi ze środków Unii Europejskiej dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Otrzymane środki to efekt działań, które od dłuższego czasu prowadzone były w gminie. Wniosek o dofinansowanie został złożony na początku roku, następnie podlegał on weryfikacji pod względem zgodności ze Strategią ZIT WrOF oraz spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych. O tym, że doskonale gmina wpisała się w te kryteria świadczy pierwsza pozycja na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie – mówi pan Jan Marian Grzegorczyn, wójt gminy Miękinia.
Dotacja na budowę żłobka to już kolejna dotacja, którą udało się uzyskać na budowę kompleksu edukacyjnego w Lutyni. Pierwszą była dotacja w wysokości 1,8 mln zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej, kolejne to prawie 2 mln złotych na budowę przedszkola oraz 4,5 mln na budowę szkoły. Łącznie z otrzymaną teraz dotacją to ponad 10 mln zł. na budowę kompleksu – kontynuuje pan wójt.
Zakończenie budowy w Lutyni planowane jest na czerwiec 2018r., tak aby od września w nowych obiektach edukacyjnych mogły uczyć się dzieci i młodzież z gminy Miękinia.
Gminny Turniej piłki nożnej
Aktualności
Gminne eliminacje do powiatowego turnieju w piłkę nożną

24.11.2016r w Pisarzowicach odbył się gminny turniej piłki nożnej szkół podstawowych.
Nasza szkoła zajęła drugie miejsce, przegrywając jedynie ze szkołą z Pisarzowic.
Gratulacje za sportową postawę :-)

Nasi reprezentanci :

1. Paweł Korzeń
2. Bartosz Bryła
3. Bartek Pokraka
4. Oliwier Palczyński
5. Jakub Matusiak
6. Marcin Smoniowski
7. Nikodem Szostak
8. Jakub Ostoja-Solecki
9. Konrad Osiecki
Opracował: Tomasz Piekarek
ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA W NASZEJ SZKOLE
Aktualności
ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA W NASZEJ SZKOLE

Małe, duże, puchate, z oklapniętym uszkiem, a czasem bez uszka. Takie misie pojawiły się 25 listopada w naszej szkole. Mogłoby się wydawać, że święto jest celebrowane tylko przez najmłodszych. Otóż nie!
W tym dniu o pluszowym misiu przypomnieli sobie wszyscy. Kto nie wspomina z sentymentem swojego pierwszego misia? Maskotka od stu lat towarzyszy dzieciom w radości i smutku. Często staje się pierwszym powiernikiem dziecięcych tajemnic.
Chcąc uczcić święto misia, dzieci opowiedziały historię swoich „pluszaków”, wykonały prace plastyczne, wysłuchały bajek ze znanymi misiami i wielu ciekawostek o nich.
Za rok pluszowy miś kończy 115 lat. Ciekawe, jak będzie wyglądało jego święto?

Malwina Antosiewicz

Reforma edukacji- informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli
Aktualności
Szanowni Państwo!
pełen pakiet informacyjny dotyczący reformy edukacji znajduje się w bibliotece szkolnej i jest on do dyspozycji wszystkich zainteresowanych.
Dyrekcja szkoły


Podsumowanie interdyscyplinarnego projektu "Czytamy Sienkiewicza" w Publicznym Gimnazjum w Lutyni
Aktualności
Podsumowanie gimnazjalnego projektu interdyscyplinarnego pt.,,Czytamy Sienkiewicza".


Henryk Sienkiewicz to pisarz,noblista,działacz społeczny zwany Hetmanem Duchowym Polaków,
nauczyciel i wychowawca, który kształtował postawy patriotyzmu i tożsamości narodowej wielu pokoleń Polaków.Wczasach zniewolenia pisał ,,ku pokrzepieniu serc". Jego twórczość i postawa odegrały istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Kolejne odcinki powieści Sienkiewicza publikowane w czasopismach gromadziły przy wspólnej lekturze przedstawicieli wszystkich stanów. Jego dzieła trafiły pod strzechy. Za całokształt twórczości został uhonorowany w 1905 roku najwyższą nagrodą -Nagrodą Nobla.
Rok 2016 jest rokiem trzech rocznic związanych z Henrykiem Sienkiewiczem. Mija bowiem 170 rocznica urodzin noblisty, 100 rocznica jego śmierci oraz 50 rocznica utworzenia Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej-miejscu urodzenia pisarza.
Mając na uwadze zasługi Henryka Sienkiewicza -światowej sławy pisarza, noblisty i ambasadora polskości -Sejm RP uchwalił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.Z tej okazji
zorganizowaliśmy w naszej szole projekt międzyprzedmiotowy: ,,Czytamy Sienkiewicza".
Celem nadrzędnym projektu było zainteresowanie życiem i twórczością pisarza.
Wszyscy nauczyciele, wraz z uczniami, realizowali zaplanowane wspólnie działania.
Dnia 16 listopada 2016 r. na kolejnych lekcjach gimnazjaliści czytali fragmenty wybranych dzieł autora Trylogii.
24 listopada 2016 r. miało miejsce podsumowanie projektu, podczas którego zprezentowano wszystkie efekty prowadzonych działań.

Przedstawione zostały w następującej kolejności:

1. język polski:
czytanie najpiękniejszych fraszek, dotyczących sienkiewiczowskich bohaterów literackich,
prezentancja multimedialna o życiu i twórczości noblisty,
odczytanie listów do H. Sienkiewicza wyłonionych po rozstrzygnięciu konkursu.
2. historia:-
prezentacja wybranych scen z adaptacji filmowych powieści historycznych,
ogłoszenie wyników plebiscytu na najpopularniejszą postać i przeczytanie uzasadnień wyboru.
3. zajęcia techniczne:
wystawa prac zawierających najpopularniejsze cytaty ( wykonanych pismem technicznym).
4. matematyka:
prezentacja tablicy chronologicznej życia i twórczości H. Sienkiewicza,
krzyżówka matematyczna,
przykłady wyrażeń arytmetycznych, których wyniki są liczbami związanymi z ważnymi datami z życia H. Sienkiewicza ( plakaty, prezentacja multimedialna).

5. W – f:
pokaz igrzysk rzymskich - prezentacja przez uczniów.
6. edukacja dla bezpieczeństwa:
plakat przedstawiający przebieg bitwy pod Grunwaldem.
6. język niemiecki
prezentacja okładek książek Sienkiewicza z tytułami w języku niemieckim,
prezentacja cytatów z dzieł Sienkiewicza w języku niemieckim.
7. religia:
prezentacja plakatu z założeniami zakonu Krzyżaków,
prezentacja plakatu z zachowaniem przedstawicieli z w powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”.
8. biologia/geografia:
prezentacja – wystawa plakatów: ,,Zwierzęta z powieści Henryka Sienkiewicza”, ,,Krajobrazy świata oczami Henryka Sienkiewicza”.
9. język angielski:
prezentacja ciekawych opisów postaci sienkiewiczowskich w języku angielskim.
10. plastyka/muzyka:
wspólne odśpiewanie Bogurodzicy
prezentacja kubistycznych portretów Henryka Sienkiewicza.
11. Wystawa książek, dzieł Henryka Sienkiewicza.
Realizacja projektu przybliżyła uczniom sylwetkę pisarza i pozwoliła uczcić obchodzony aktualnie Rok Sienkiewicza.
Foto-nowinki z budowy szkoły w Lutyni
Aktualności
Trwają intensywne prace związane z wylewaniem "wieńca" oraz układaniem stropów na budynku hali widowiskowo-sportowej.Bezpieczne dziecko-warsztaty dla ucziów ZS Lutynia
Aktualności
Dnia 23.11.2016r. w ramach realizacji gminnego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań – Razem Bezpieczniej przeprowadzone zostały w naszej szkole prelekcje pod hasłem „Bezpieczne dziecko w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania”.

Przedstawiciel wydziału do zwalczania cyberprzestępczości KWP we Wrocławiu przedstawił uczniom zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad korzystania z Internetu. Przestrzegł ich przed możliwością popełnienia wykroczeń, a nawet przestępstw w świecie cyberprzestrzeni. Ponadto poinformował o odpowiedzialności karnej młodzieży powyżej trzynastego roku życia.

W prelekcjach wzięli udział uczniowie klas V SP i II G.

Agata Czarnecka
Projekt RAZEM BEZPIECZNIEJ
Aktualności
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini realizuje projekt RAZEM BEZPIECZNIEJ. Zapraszamy do przejrzenia informacji o tym projekcie oraz do udziału w zdarzeniach związanych z jego realizacją. Informacje dostępne są na stronie WWW GOPS'u pod tym linkiem

zDolny Ślązak Gimnazjalista
Aktualności
Nasi reprezentanci

Dnia 18 listopada 2016 roku dwaj uczniowie naszego gimnazjum, tj. Filip Łukasik
i Kacper Karpowicz wzięli udział w etapie powiatowym XVII Dolnośląskiego Konkursu dla Gimnazjalistów „ zDolny Ślązak Gimnazjalista” – blok humanistyczny. Znaleźli się wśród dziesięciorga uczestników piszących test w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej.
Gratulujemy i życzymy dobrego wyniku w tej części konkursu.
Sukces w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Aktualności
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Z przyjemnością informujemy, że w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK nasze gimnazjum będzie reprezentować uczennica klasy 3 – Iga Kruk. Iga wygrała 18.11.16 r. eliminacje szkolne, pokonując 16 uczestników. Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie konkursu już 16 grudnia.
Dorota Palczyńska

Strona 1 z 98 1 2 3 4 > >>
 
Hosting zapewnia firma SEBIT